Space Perspective muốn đưa du khách đi khinh khí cầu lên tầng bình lưu

Space Perspective nhằm mục đích đưa những khách hàng trả tiền và trọng tải lên tầng bình lưu trong Spaceship Neptune, một viên nang hình thành từ khinh khí cầu được lên kế hoạch thực hiện các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào đầu năm tới.


SpaceX bay Sân khấu tên lửa Falcon 9 để lập kỷ lục lần thứ 4

Tên lửa SpaceX Falcon 9 vừa phóng lên tàu đổ bộ mặt trăng của Israel sẽ sớm làm nên lịch sử hơn nữa, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.