12 bộ phim Halloween của giáo phái sẽ phát trực tuyến (Nếu bạn định ở lại)

Trong khoảng một thập kỷ đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ, đêm Halloween được đặt trước vĩnh viễn với kế hoạch thường trực để hóa trang và chạy quanh khu phố để thu thập kẹo. Tuy nhiên, khi một người đến tuổi trưởng thành, các lễ hội trong ngày lễ trở nên ít được xác định hơn, ...