57 sản phẩm phổ biến nhất trên Amazon Prime mà bạn có thể chưa sở hữu

Nếu bạn là thành viên Amazon Prime, thì đến thời điểm hiện tại, bạn có thể đã sở hữu Instant Pot, một chiếc Kindle và một hũ đất sét Aztec nặng 16 ounce - những sản phẩm được yêu thích nhất của Amazon này thực tế đi kèm với tư cách thành viên. Nhưng hãy lặn sâu hơn một chút và bạn có thể ...